Medisinsk Forbruksmateriell

Mediplus vil være også bidra i en eventuell avtale.

Mediplus leverer Treningsutstyr, Medisinsk forbruksmateriell og dugnadsprodukter.

En klubbavtale på medisinsk og treningsutstyr gir 30 % rabatt på hovedleveringer vår og høst og 20 % rabatt på supplering.